Zalety Demokracji Bezpośredniej

Demokracja bezpośrednia to jedyna forma podejmowania decyzji, która umożliwia szybkie wprowadzenie rzeczywistych zmian na lepsze. Oprogramowanie demokracji bezpośredniej stanowi zaawansowane narzędzie, umożliwiające pełną partycypację obywateli w procesie decyzyjnym. To innowacyjny i modułowy system, wykorzystujący korzyści technologii informacyjnych dla zapewnienia przejrzystości, uczestnictwa i odpowiedzialności we wszelkich wyborach i decyzjach każdej uprawnionej osoby. Przy wprowadzaniu demokracji bezpośredniej istotne jest uwzględnienie etapów oraz szybkiej ewolucji tego systemu. Początki mogą być kontrowersyjne i oparte na obowiązujących przepisach.

Faza Pierwsza:

 1. Wprowadzenie oprogramowania o otwartym źródle opartego na istniejących już bazach danych i systemach w celu weryfikacji tożsamości obywateli.
 2. Każdy obywatel widzi innych obywateli i ich aktywność, w tym imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miasto zamieszkania, miejsce pracy, opcjonalnie widoczny nr ID
 3. Każda sesja musi być przejrzysta i czytelna. Każde głosowanie i referendum musi być zarchiwizowane i udostępnione publicznie, stosując sumy kontrolne podobne do tych używanych w technologii blockchain czy torrentach.
 4. Wszystkie głosowania, komentarze i opinie będą dostępne w jednym miejscu w sekcji aktywności.
 5. Integracja i podłączenie systemu do systemu głosowań w sejmie, senacie, jako nadrzędna informacja o decyzji obywateli. W pierwszym etapie, jeśli obywatele nie zgadzają się z decyzją parlamentarną w określonym procencie głosów, następuje sprzeciw i referendum.
 6. Po zalogowaniu się na stronie lub aplikacji e-democracy, domyślnie ustawione są sprawy lokalne, na które obywatel może mieć wpływ. Na przykład, mieszkaniec gminy po zalogowaniu ma dostęp do spraw lokalnych wraz z informacją o pracownikach gminy oraz szczegółowych informacjach o tych pracownikach (np. wójt gminy, z-ca wójta, sekretarz gminy itp.).
 7. Każdy pracownik ma tworzony profil, który zawiera wszystkie informacje związane z wykonywaną pracą. Punktacja każdego przedstawiciela będzie prowadzona przez mieszkańców wraz z możliwością dyskusji lub komentarzy.
 8. Każda istotna informacja będzie miała odnośniki do szczegółowych danych, np. kto rozpisuje przetargi, jakie firmy biorą udział, szczegóły wybranej firmy wraz z kwotami i szczegółami związanymi ze wszystkimi przetargami.

Faza Druga:

Wprowadzenie demokracji w życie:

 • Małymi akcjami jako ruch oddolny – lokalne urzędy, lokalne czy rozproszone instytucje, firmy z kapitałem państwowym.
 • Odgórnie, np. przez referendum ogólnokrajowe i wdrożenie systemu demokracji bezpośredniej.

Referenda w sprawie wdrożenia wcześniejszych programów wyborczych i niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach wg zgłoszeń – np.:

 1. Zmiana prawa wyborczego.
 2. Reforma edukacji – zniesienie indoktrynacji, ocena nauczycieli a nie uczniów.
 3. Reforma emerytalna. Dobrowolne ubezpieczenie dla przedsiębiorców jak i pracowników.
 4. Przywrócenie tajemnicy bankowej poprzez wycofanie uprawnień urzędów do wglądu w rachunki.
 5. Zniesienie immunitetu oraz odpowiedzialność za decyzje urzędników.
 6. Reforma prawa budowlanego.
 7. Likwidacja limitów wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach.
 8. Zniesienie limitów rozliczeń gotówkowych między firmami i między firmami a klientami.
 9. i inne