Więcej o Demokracji Bezpośredniej w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 4. Formy sprawowania władzy
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Czas na prawdziwą zmianę! Skończmy z partyjniactwem i politykami nie słuchającymi naszych głosów. Polski naród musi przejąć kontrolę nad rządem, a my mamy na to sposób!

 1. Weto Obywatelskie – czas, byśmy mieli głos w decyzjach rządowych. Każda ważna ustawa będzie musiała zostać zatwierdzona przez Referendum, które my, obywatele, będziemy rozstrzygać. Będziemy kształtować przyszłość Polski, a nie politycy!
 2. Inicjatywa Obywatelska – dzięki niej, będziemy mieli możliwość wprowadzenia naszych własnych pomysłów i projektów, które dotyczą naszego życia codziennego. My decydujemy, co jest dla nas ważne!
 3. Referendum – narzędzie do rozstrzygania kluczowych kwestii. Wszyscy obywatele Polski, niezależnie od poglądów, będą mieli głos w najważniejszych decyzjach naszego kraju.

Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej to nasza szansa na prawdziwą wolność i suwerenność. Będziemy kontrolować nasze zasoby kopalniane i energetyczne, a dzięki temu Polska stanie się światową potęgą!

Podjęcie decyzji lokalnych będzie leżeć w rękach środowisk lokalnych. Zdecydujemy, kto będzie reprezentować nas w sądach, a kto będzie rządził w naszych miastach i gminach.

Dzięki temu systemowi, nasze rolnictwo zostanie uwolnione od nadmiernego wyzysku korporacji chemicznych, a my, Polacy, będziemy czerpać maksymalne możliwe zyski ze swojej pracy.

Chcemy suwerennej waluty, która pozwoli nam zyskać ekonomiczną niezależność. Zamiast zadłużać się bez opamiętania, będziemy kontrolować nasze finanse.

Dzięki zmianom w służbach specjalnych, zyskamy bezpieczeństwo, ale bez ciągłego ich ingerowania w nasze życie polityczne.

System sprawiedliwości stanie się transparentny i odporny na polityczne naciski. Sędziowie i urzędnicy wybierani będą przez nas, obywateli, a nie przenoszeni z Warszawy.

Ochronimy polskie uniwersytety i naukę przed wpływami obcych korporacji. Dzięki temu, nasze osiągnięcia będą doceniane na całym świecie.

Nie lękajmy się zmian. Polska może stać się krajem, który każdy z nas będzie kochał. Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej to nasza szansa na sukces, to nasza szansa na prawdziwą wolność! Wyrwijmy się spod wpływów partyjnych i dajmy Polsce i sobie szansę na lepsze jutro! Głosujmy za Demokracją Bezpośrednią, a Polska stanie się prawdziwą potęgą!”

Demokracja Bezpośrednia dla Polski – Sprawdź, jak Szwajcarzy to robią, ale my możemy zrobić to jeszcze lepiej!

Różnice pomiędzy Szwajcarią a Polską są ogromne, zwłaszcza jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. W Szwajcarii, jeśli obywatele są niezadowoleni z ustawy, wprowadzają Weto Obywatelskie i wymuszają referendum, w którym Naród decyduje o losie tej ustawy. U nas? Rząd ma pełną kontrolę, a wola Narodu jest zignorowana. Czy to jest demokracja?

Szwajcarzy mogą zmieniać swoją Konstytucję, jeśli zechcą. U nas politycy nie dają nam nawet tej szansy. To nie fair!

Referendum w Szwajcarii to nie tylko zabawa, ale narzędzie prawdziwego sprawowania władzy przez Naród. W Polsce? To tylko ozdobnik, a wynik może być lekceważony. Co to za demokracja?

Polska ma swój „polski model demokracji bezpośredniej” przedstawiony przez eksperta, prof. Mirosława Matyję. Możemy to zrobić lepiej, unikając błędów Szwajcarów.

Jak to osiągnąć? Przyszłe wybory są kluczowe. Głosujmy na ugrupowania, które chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią. Wystarczy 325 posłów, aby osiągnąć większość parlamentarną.

Demokracja bezpośrednia to nasza szansa na rzeczywisty wpływ na decyzje strategiczne dla Narodu. Oto nasza propozycja:

 1. Wprowadźmy do Sejmu osoby wyłonione w wyniku lokalnych wyborów (JOW).
 2. Wybierajmy kandydatów niezależnych od wodzów partii, z prawyborów przeprowadzonych na poziomie społeczności lokalnych.
 3. Posłowie muszą działać tylko na rzecz swoich wyborców, nie na rzecz partii.
 4. Przysięgają na priorytety, takie jak wprowadzenie demokracji bezpośredniej i WIR.
 5. W razie zdrady swoich obietnic, posłowie płacą karę swoim wyborcom i ustępują na rzecz kolejnych kandydatów.

Wyeliminujmy partyjne sztuczki i dajmy szansę niezależnym kandydatom. Wspólnie, dla dobra Polski, wprowadźmy Demokrację Bezpośrednią. Jeśli masz lepsze rozwiązanie, podziel się nim z nami! Walka o naszą przyszłość zaczyna się teraz.”

Wprowadzenie WIR to dopiero początek – oto co powinniśmy zrobić dalej!

 1. Skorygujmy Konstytucję i Ordynację Wyborczą. Obecne dokumenty są dalekie od demokratycznych. Po wprowadzeniu Demokracji Bezpośredniej to Naród zdecyduje o ich kształcie, nie politycy ani Prezydent.
 2. Nowa definicja Partii. Partie nie będą dążyć do władzy, bo władza będzie należeć do Narodu. Oto koniec podziału na lewicę i prawicę, zdecydujmy o dobru Polski, nie dzieląc się na partie.
 3. Posłowie nie będą pracownikami spółek Skarbu Państwa. Nie pozwólmy, aby naszymi przedstawicielami byli ci, którzy związani są z państwowymi instytucjami czy spółkami.
 4. Odwołajmy Posłów, którzy nie dotrzymują obietnic. Dajmy Polakom prawo do odwołania posłów, którzy nie spełniają swoich zobowiązań.
 5. Nowy system finansowania partii i wynagradzania posłów. Wprowadźmy przejrzysty i sprawiedliwy system finansowania i wynagradzania posłów.
 6. Chrońmy obywateli przed oszczerstwami w mediach. Dopilnujmy, aby żaden obywatel Polski nie był oszczerczo traktowany w mediach, w tym w mediach społecznościowych.
 7. Wspierajmy rolników i ekologiczną produkcję żywności. Zadbajmy o rozwój kooperatyw rolniczych i produkcję ekologicznych produktów żywnościowych.
 8. Uprośćmy prawo podatkowe i magazynujmy polskie zasoby w Polsce. Skomplikowane prawo podatkowe utrudnia rozwój przedsiębiorczości, a zasoby Polski powinny być bezpieczne na jej terytorium.
 9. Wprowadźmy lokalną walutę i zatrzymajmy drenaż wartości intelektualnych. Zadbajmy o stabilność polskiej waluty i nie pozwólmy na wypływ wartości intelektualnych za granicę.
 10. Wspierajmy rodziny i opiekujmy się chorymi obywatelami. Zadbajmy o godne życie emerytów, rencistów i chorych, a także o odpowiednią opiekę nad polskimi dziećmi.
 11. Zdefiniujmy politykę zagraniczną z myślą o bezpieczeństwie Polski. Postawmy dobro Polski na pierwszym miejscu w polityce zagranicznej.
 12. Zadbajmy o bezpieczeństwo Polski i skróćmy procesy sądowe. Podnieśmy bezpieczeństwo kraju i przyspieszmy działanie sądów.
 13. Wspierajmy Polskich przedsiębiorców, ulgi dla Polaków dla korporacji zagranicznych żadnej taryfy ulgowej.

Polska ma potencjał, by stać się silnym i demokratycznym krajem. Po wprowadzeniu Demokracji Bezpośredniej, władza wróci do rąk Narodu, a Polska odzyska swoje miejsce w świecie.”