Funkcje platformy

E-democracy pozwoli na rozwój i instytucji oraz przedsiębiorstw. Wprowadzając modułową platformę otrzymujemy przejrzysty program rozwoju ogólnokrajowych oraz lokalnych samorządów. Każdy zarejestrowany uczestnik może brać czynny udział w rozwoju i pracach nad projektami. Ze względu na szeroki zakres zastosowań, na potrzeby opisu przykładowym klientem będzie gmina.

Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do platformy którą tworzą użytkownicy. Po dokonaniu rejestracji oraz weryfikacji ustalonej przez administratora systemu. Każdy utworzony profil jest widoczny publicznie wraz z jego aktywnością. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do panelu w którym są zawarte wszystkie istotne informacje jak:

Profil własny (o mnie), widoczne wszystkie informacje obowiązkowe ze względu na przynależność do miejscowości z możliwością dodania informacji nieobowiązkowych. W profilu historia aktywności oraz głosowania, sprawy bieżące, głosowania.

Struktura reprezentacji gminy: Wójt, Kierownik, Sekretarz, Serwisant, Kierowca itd. Każdy użytkownik ma dostęp do informacji jawnych jak imię, nazwisko, wiek, staż, osiągnięcia, aktywność, komentarze pozostałych użytkowników np.:
Profil pracownika urzędu zawiera informacje jak: rodzaj, zakres i czas umowy, osiągnięcia, punktacja społeczna i zaufanie (poparcie na skali za i przeciw), komentarze dokonane przez zarejestrowanych użytkowników. Aktywność zawodowa, propozycje zmian jakie dokonuje wybory i decyzje, aby poprawić wizerunek swojego działu.

Struktura reprezentacji miasta: Prezydent itd.. również każdy z pełnym profilem oraz aktywnością i punktacją społeczną.

Struktura reprezentacji kraju: Prezydent, Premier, Ministrowie itd.. również każdy z pełnym profilem oraz aktywnością i punktacją społeczną.

Najbliższe głosowania/sprawy pilne
Szybki dostęp do najbliższych głosowań. Głosowania mają odnośniki do dokumentacji, opinii, przykładów. Głosowanie tajne do czasu ogłoszenia wyników.

Głosowania
Użytkownik ten może brać udział w głosowaniu i wyborze wydatków np.:
Głosowanie dotyczy wyboru kolejności wykonanych prac:
– renowacja obecnego placu zabaw budżet x wykonawca x termin x projekt x
– renowacja obecnego placu zabaw budżet y wykonawca y termin y projekt y
lub
– modernizacja parku oraz trasa dla rowerzystów budżet x wykonawca x termin x projekt x
– itd.
Każdy oddany głos po zakończeniu głosowania zostaje głosem jawnym bez możliwości cofnięcia decyzji.

Współpraca nad projektami
Projekty do wspólnych prac przygotowawczych przed głosowaniem mają odnośniki do dokumentacji, opinii, przykładów, debat. Każdy może skomentować określony fragment lub część materiałów. Im więcej komentarz otrzyma poparcia tym wyżej będzie wyświetlany i brany pod uwagę w fazie końcowej prac nad określonym projektem. Projektem może być każda praca nad ustawami, przepisami, projektami.

Zgłoś postulat lub sprzeciw
Wyświetlane są projekty i propozycje obywateli. Każdy może zagłosować jeśli uważa pomysł za dobry i go popiera lub zgłosić sprzeciw.
Można zgłosić nowy pomysł lub zaproponować zmianę: np. zmniejszenie podatku czy lokalnie postawienie znaku stop na skrzyżowaniu.

Budżet z podziałem na przychody i wydatki
Wyświetlane średnie roczne od najnowszych plany budżetowe z opcją wyboru lub propozycji wydatków.

Informacje o gminie

Umowa z dostawcami.
Umowy z firmami oraz proces przetargowy.
Pozostałe umowy i zobowiązania.

E-urząd: Integracja z obecnymi e-urzędami

Platforma e-democracy zwiększy aktywność oraz decyzyjność członków określonej grupy. Narzędzie pozwalające usprawnić przepływ informacji oraz zatrudniać na stanowiskach osoby z poparciem lokalnym. Jawne zgłaszanie nowych rozwojowych projektów stanowi zdrową i niezbędną rywalizację w rozwoju. Dzięki platformie e-democracy można zmniejszyć i zgłaszać podejrzane transakcje czy nawet korupcję. System e-demecoracy to platforma, która umożliwi aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym i rozwoju.

Zwiększenie zaangażowania użytkowników, minimalizacja korupcji, lepsza reprezentacja interesów społecznych oraz promowanie rozwoju przedsiębiorstw krajowych również stanowi istotny element opisu oprogramowania.

Oprogramowanie e-democracy pozwala także na zminimalizowanie biurokracji i usprawnienie procesów decyzyjnych. Platforma umożliwia szybką komunikację między uczestnikami, co przekłada się na sprawniejsze podejmowanie decyzji.